Uprawnienia do obsługi urządzeń podlegających pod nadzór UDT.

Wniosek egzamin UDT Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne


Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń UDT.
Kandydat powinien posiadać elementarną wiedzę w zakresie:

Poniżej zamieszczono tabelę zawierającą spis kategorii uprawnień UDT.
Grupa Kategoria Zakres uprawnienia do obsługi określony poprzez rodzaj (przeznaczenie ) urządzeń. Możliwe ograniczenia
1 2 3 4
Cięgniki II W Wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.
I W Wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W. Przeznaczenie urządzeń:
 • hakowe ogólnego przeznaczenia,
 • specjalne (z wyszczególnieniem przeznaczenia)
Suwnice II S Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W.
I S Suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągniki według kategorii I W i suwnice według kategorii II S. Przeznaczenie urządzeń:
 • hakowe ogólnego przeznaczenia,
 • specjalne (z wyszczególnieniem przeznaczenia).
Żurawie II Ż Żurawie
 • stacjonarne
 • stacjonarne warsztatowe ( w tym wciągniki i wciągarki wg kategorii II W),
 • przewoźne,
 • przenośne,
 • samojezdne.
Rodzaje urządzeń; typy urządzeń; ograniczenie udźwigu.
I Ż Żurawie:
 • wieżowe,
 • szynowe.
Rodzaj urządzeń; typy urządzeń; ograniczenie udźwigu.
Podesty ruchome II P Podesty ruchome:
 • wiszące,
 • masztowe,
 • stacjonarne.
Rodzaj urządzeń; typy urządzeń.
I P Podesty ruchome przejezdne:
 • wolnobieżne
 • samojezdne montowane na pojeździe
 • przewoźne.
Rodzaj urządzeń; typy urządzeń
Układnice I U Układnice Typy urządzeń
Dźwignice linotorowe I L Dźwignice linotorowe
Wyciągi towarowe I WT Wyciągi towarowe:
 • stacjonarne,
 • przewoźne i przenośne,
 • wyciągi statków
Rodzaje urządzeń;
Dźwigi II D Dźwigi budowlane: - towarowe, - towarowo-osobowe. Rodzaje urządzeń;
I D Dźwigi towarowe i szpitalne.
Urządzenia do manipulacji kontenerami I K Urządzenia do manipulacji kontenerami. Rodzaje urządzeń;
Wózki jezdniowe podnośnikowe III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe Rodzaj wózka specjalizowanego:
 • w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,
 • w tym ze zmiennym wysięgiem


Copyright © 2005-2008 by Usługi Projektowe - Dariusz Matuszek. Wszelkie prawa zastrzeżone.